Łukasz Kwiatkowski
JC Partners Nieruchomości
Absolwent Akademii Muzycznej, od kilku lat mocno związany z branżą nieruchomości.
Po studiach zamieszkał w Wielkiej Brytanii, docelowo planując inwestowanie na tamtejszym rynku nieruchomości. Był jednym z organizatorów spotkań networkingowych o tematyce nieruchomościowej dla polskiej społeczności w Birmingham. Regularnie uczęszczał na spotkania ściśle związane z inwestowaniem w nieruchomości. Po powrocie do kraju pracował jako doradca ds. nieruchomości specjalizując się w sprzedaży mieszkań i domów.
Łukasz jest osobą nastawioną na osiąganie wysokich wyników i z łatwością wychodzi z własnej strefy komfortu. Mocno związany z tematem rozwoju osobistego co w szybki sposób polaryzuje środowisko, w którym przebywa.
Prywatnie uwielbia podróże, nowe smaki, sport. Interesuje się psychologią analityczną i wpływem otoczenia na ludzkie zachowania.

ENG/
A graduate of the Academy of Music, he has been closely associated with the real estate industry for several years.

After graduation, he moved to Great Britain, ultimately planning to invest in the local real estate market. He was one of the organizers of real estate networking meetings for the Polish community in Birmingham. He regularly attended meetings closely related to investing in real estate. After returning to Poland, he worked as a real estate agent specializing in the sale of apartments and houses.

Łukasz is a person focused on achieving high results and easily leaves his own comfort zone. He is closely related to the subject of personal development, which quickly polarizes the environment in which he lives.

Privately, he loves traveling, new flavors and sports. He is interested in analytical psychology and the influence of the environment on human behavior.
________________________________________