Sergiusz Richter
JC Partners Nieruchomości
Absolwent Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej na kierunku zarządzanie i marketing. Z branżą nieruchomości związany od 1995 roku. Z sukcesem zajmował się między innymi obrotem nieruchomościami na warszawskim rynku rezydencji oraz pośrednictwem w wynajmie powierzchni biurowych i handlowych w dużych nowo powstałych obiektach. Przez kilka lat był dyrektorem ds. rozwoju w firmie zajmującej się kompleksową obsługą nieruchomości komercyjnych. Brał czynny udział w rewitalizacji i przekształceniu zabytkowych koszar artyleryjskich w Olsztynie w nowoczesny kompleks handlowo-biurowy. Pracował też w jednej z największych warszawskich agencji nieruchomości. Rzetelny, wytrwale dążący do wyznaczonego celu. Od dziecka uprawia łyżwiarstwo szybkie i wrotkarstwo, obecnie w kategorii masters. Swoją sportową pasją zaraził syna, który obie te dyscypliny uprawia wyczynowo.

Aktualne oferty agenta